Zásady ochrany osobních údajů

Aplikace neposílá žádné osobní údaje na server. Veškeré zadané informace zůstávají v aplikaci. Aplikace zpracovává příchozí SMS pro účely automatického přidání balíků. Takto zpracovávané SMS se nikam neukládají. Zpracování SMS lze vypnout v nastavení aplikace.

Privacy Policy

Application does not send any personal information to servers. All data entered by user remains inside application. Application processes incoming SMSes for automatic parcel addition based on SMSes sent by parcel shipping company. These SMSes are not saved by application. SMSes processing can be enabled/disable by user in application settings.